ติดต่อเรา

INTER TECH O.A. 
ที่อยู่: 95/4 ถนน คชสาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์: 053-206975 , 053-272672  , 081-8823744
โทรสาร: 053-206803
อีเมล: [email protected]
Line ID : 081-88-23-744

แผนที่ ห้างอินเตอร์เทค โอ.เอ