สินค้าสำหรับขาย

ตัวอย่างหมึกและอะไหล่ของเครื่องถ่ายเอกสารทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

หมึกชาร์ป Sharp AR-016ST Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR 5015/5016/5316/5020/5320
หมึกชาร์ป Sharp AR-016ST Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR 5015/5016/5316/5020/5320
หมึกชาร์ป Sharp AR-020ST Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR 5516/5520
หมึกชาร์ป Sharp AR-020ST Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR 5516/5520
หมึกชาร์ป Sharp AR-202ST Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR 163/201/ARM 205หมึกชาร์ป Sharp AR-5623D Toner (MX 230AT,MX 235AT) ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่นAR 5618, AR 5620, AR 5623
และหมึก ชาร์ป รุ่นอื่นๆ
หมึกชาร์ป Sharp AR-202ST Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR 163/201/ARM 205หมึกชาร์ป Sharp AR-5623D Toner (MX 230AT,MX 235AT) ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่นAR 5618, AR 5620, AR 5623 และหมึก ชาร์ป รุ่นอื่นๆ
หมึกชาร์ป Sharp AR-5623D Toner (MX 230AT,MX 235AT) ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่นAR 5618, AR 5620, AR 5623
และหมึก ชาร์ป รุ่นอื่นๆหมึกเคียวเซร่า Kyocera  TK 134 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS 1350, DN 1028, 1128
หมึกชาร์ป Sharp AR-5623D Toner (MX 230AT,MX 235AT) ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่นAR 5618, AR 5620, AR 5623 และหมึก ชาร์ป รุ่นอื่นๆหมึกเคียวเซร่า Kyocera TK 134 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS 1350, DN 1028, 1128
หมึกเคียวเซร่า Kyocera  TK 134 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS 1350, DN 1028, 1128หมึกเคียวเซร่า Kyocera  TK 410 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-1620,1635,1650, KM 2020, KM 2035, KM 2050
หมึกเคียวเซร่า Kyocera TK 134 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS 1350, DN 1028, 1128หมึกเคียวเซร่า Kyocera TK 410 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-1620,1635,1650, KM 2020, KM 2035, KM 2050
หมึกเคียวเซร่า Kyocera  TK 410 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-1620,1635,1650, KM 2020, KM 2035, KM 2050หมึกเคียวเซร่า Kyocera  TK 439 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKALFA 180,181,182,220,221

และหมึก Kyocera Mita รุ่นอื่นๆ
หมึกเคียวเซร่า Kyocera TK 410 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-1620,1635,1650, KM 2020, KM 2035, KM 2050หมึกเคียวเซร่า Kyocera TK 439 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKALFA 180,181,182,220,221 และหมึก Kyocera Mita รุ่นอื่นๆ
หมึกเคียวเซร่า Kyocera  TK 439 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKALFA 180,181,182,220,221

และหมึก Kyocera Mita รุ่นอื่นๆ
หมึกเคียวเซร่า Kyocera TK 439 Toner ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKALFA 180,181,182,220,221 และหมึก Kyocera Mita รุ่นอื่นๆ
คุณสมบัติเครื่อง พริ้นเตอร์ Kyocera Ecosys FS 1125

มิติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์ขาวดำ,
รองรับการพิมพ์งานสองหน้าอัตโนมัติ,
ความละเอียดในการพิมพ์ 600X600 dpi (Fast 1,200 dpi.),
พิมพ์งานขาวดำด้วยความเร็วขาวดำ 25 สำเนา/นาที
คุณสมบัติเครื่อง พริ้นเตอร์ Kyocera Ecosys FS 1125 มิติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์ขาวดำ, รองรับการพิมพ์งานสองหน้าอัตโนมัติ, ความละเอียดในการพิมพ์ 600X600 dpi (Fast 1,200 dpi.), พิมพ์งานขาวดำด้วยความเร็วขาวดำ 25 สำเนา/นาที