การเลือกเครื่องถ่ายเอกสารให้เหมาะสมกับงานของท่าน

1. เครื่องถ่ายเอกสารแต่ละยี่ห้อ จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป
2.  ถ้าสำนักงานของท่านมีงานเฉลี่ยวันละไม่เกิน 100 แผ่น 30 วันก็ 3,000 แผ่น เฉลี่ยการใช้งานประมาณ 3,000-5,000 แผ่นต่อเดือน เครื่องที่เหมาะกับสำนักงานประเภทนี้ควรจะเป็นเครื่อง Kyocera Mita แต่ถ้าสำนักงานของท่านมีงานเฉลี่ยเดือนละ 10,000 แผ่น เครื่องที่เหมาะสม ควรจะเป็นเครื่อง Canon หรือ Fuji Xerox เพราะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่รองรับงานเยอะได้
3.  แต่ถ้าสำนักงานของท่านอยู่ห่างจากตัวจังหวัด อยู่ต่างอำเภอไกลๆ เครื่องที่เหมาะสม และไม่มีปัญหาจุกจิก กวนใจ ควรจะเป็นเครื่อง Kyocera Mita ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นเครื่องที่นิ่ง
ไม่มีปัญหาเรื่องกระดาษติด เป็นเครื่องที่มีปัญหาน้อยมาก และเป็นเครื่องที่ทนทานต่อสภาวะอากาศ และสภาพแวดล้อม
4. ส่วนเครื่อง Canon เป็นเครื่องที่สามารถรองรับงานได้เยอะๆ แต่ก็ต้องดูแลรักษาตลอดเวลา ถ้าถ่ายเอกสารเยอะก็จะมีปัญหานิดหน่อย
5.  ส่วนเครื่อง Fuji Xerox เป็นเครื่องที่ถ่ายภาพคมชัด ไม่มีปัญหาจุกจิก สามารถรองรับงานได้มาก ถ้าต้องการต่อระบบปริ้นเตอร์ Wifi ต้องนิ่งเครื่องจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ถ้าท่านจะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอาไปตั้งไว้จุดไหนก็ขอคำแนะนำเบี้ยงต้นจากพนักงานของห้าง เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน