รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Ecosys FS 1035 MFP

1. ความละเอียดของสำเนา1,200x1,200dpi(Print),600x600 dpi(Copy/Scan)เฉดโทนสีได้256ระดับ        
2. มีหน่วยความจำ256 MB standard(MAX 768MB /1 additional DIMM slot)        
3. ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่นต่อนาที(Copy&Print)ขนาดกระดาษA4        
4. ความเร็วแผ่นแรกเพียง6.9วินาที(forcopy),6.0วินาที(forprint),ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน15วินาที        
5. ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 15 วินาที        
6. ชุดป้อนต้นฉบับอ่าน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น (มาตรฐาน)        
7. Job Finish Notice เป็นระบบการแจ้งผลของงานเสร็จเรียบร้อยไปที่ address ผู้สั่งงาน        
8. สามารถรับงานได้สูงสุดเดือนละประมาณ20,000แผ่นหรือใช้งานต่อวัน 1,000แผ่น (Copy/Print)        
9. ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา        
10. ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาดA6R (105x148 mm)–Folio(216 x356mm)        
11. ถาดกระดาษปรับอิสระขนาดบรรจุ250 แผ่น(น้ำหนักกระดาษ60–120 แกรม)และช่องป้อนมือต่างหากอีก1 ช่องบรรจุได้  50 แผ่น(น้ำหนักกระดาษ60–220แกรม)        
12. มีระบบถ่ายทำเอกสารกลับหน้าหลังสำเนาอัตโนมัติ A4 : 60-105 แกรม (Duplex Copy)        
13. ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ 5 แบบคือธรรมดา,อัตโนมัติ,รูปภาพ,ตัวหนังสือ,รูปภาพ+ตัวหนังสือ        
14. อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ซูม25%- 400%และย่อขยายมาตรฐาน12ระดับ (7R/5E)