รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Canon iR3035

1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสแกนภาพแบบดิจิตอล
2. ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที (A4 210 มม x297 มม ) ถ่ายเอกสารได้ขนาดกระดาษ ตั้งแต่ A 5-A3 ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ A3 ( 297มมx 420มม ) ให้สำเนาที่เป็นกระดาษขนาด A3
3. สามารถถ่ายเอกสาร 2 หน้า ลงบนกระดาษสำเนาแผ่นเดียวกันโดยกลับกระดาษสำเนาอัตโนมัติ
4. สามารถถ่ายจากหนังสือ (TEXT BOOK ) ทั้งเล่มได้และสำเนาสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกันสองหน้า หรือหน้าละ 1 แผ่น
5. ความละเอียด 1200x600 dpi (copy) , 2400x600 dpi (printer ) 
6. ถ่ายเอกสารแผ่นใสได้ , ปรับความเข้มจางได้ตามต้องการ
7. มีระบบป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ , เป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่สแกนต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์เอกสารได้หลายสำเนา
8. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับหลายหน้าลงในสำเนาหน้าเดียวกันได้
9. สามารถจัดเรียงสำเนาได้เป็นชุดอัตโนมัติได้ 99 ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น ขนาด A4 A3