รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Canon iR2022i

1.    เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ
2.    ระบบอ่านภาพแบบ Contact Image Sensor
3.    สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
4.    มีความเร็วในการพิมพ์ 22  แผ่นต่อนาที
5.    ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6.9 วินาที (A4)
6.    ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 26 วินาทีหรือน้อยกว่า
7.    มีหน่วยความจำ 256 MB
8.    ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
9.    ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 1200 X 600 dpi
10.    สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 300 x 300dpi
11.    อัตราการย่อขยาย  50% ถึง 200%
12.    สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 99 แผ่น
13.    การกำหนดรหัสผู้ใช้ ตั้งได้ 100 รหัส
14.    ช่องป้อนมือ Bypass 80 แผ่น
15.    ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด ถาดละ 250 แผ่น
16.    ขนาดของ เครื่องถ่ายเอกสาร ก x ล x ส 622 x 676 x 757 mm
17.    น้ำหนักของ เครื่องถ่ายเอกสาร 53 กก