รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเครื่องพริ้นเตอร์ Kyocera FS-1125MFP

ความเร็วในการพิมพ์ และถ่ายเอกสาร/นาที (Print & Copy Speed) 25แผ่น/นาที
หน่วยประมวลผล(Processor) 390 MHz
ความละเอียดในการพิมพ์(Print Resolution) 1,200 dpi
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร(Copy Resolution) 600 dpi
หน่วยความจำ(Memory)มาตรฐาน(Standard) 64 MB
ความเร็วในการสแกนเอกสารA4 300 dpi= 20 ipm (Mono): 6 ipm (Color)
ความเร็วในการสแกนเอกสารA4 600 dpi=5 ipm(Mono): 1 ipm (Color)
ความละเอียดในการสแกน(Scan Resolution) 600 dpi
ระบบ และความเร็วในการส่งโทรสาร(Tnansmiss Method) Super G3 Max 33.6 kbps
ความละเอียดในการสแกนส่งโทรสาร แบบธรรมดา (Normal) 200x100 dpi/แบบละเอียด(Fine)200x200 dpiแบบละเอียดมาก (Super Fine) 200x400 dpiแบบแยกเฉียดสี (Halfone)256 greyscales
พิมพ์ 2หน้า อัตโนมัติ (Duplex Unit) Automatic
รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด (Paper Size) A4
ถาดบรรจุกระดาษ (Cassette Tray) 250 แผ่น
ช่องป้อนมือ (MP Tray) 100 แผ่น
ความหนากระดาษ    60-220 g/m2
ระบบการเชื่อมต่อ (Interface)    USB 2.0 & Network 10/100 Base-TX
ภาษาการพิมพ์ (Printer Language)    Hast-based
รองรับการใช้งานสูงสุด (Duty/Month)    20,000แผ่น/เดือน
รองรับระบบปฎิบัติการ (Software Compatibillty)    Window XP/VISTA/7,UNIX,LUNUX
อุปกรณ์สิ้นเปลือง (Consumable)     
ผงหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ (Toner Model) TK-1124
ราคาผงหมึก (EXT. VAT) 1,950  บาท
ปริมาณพิมพ์ได้ 5% A4  3,0000แผ่น
ต้นทุนพิมพ์ต่อแผ่น (Cost Per Page) 0.65บาท
รับประกันเครื่อง (Printer Warranty) 3 ปี หรือ 100,000แผ่น
รับประกันดรัมแม่แบบ (Drum Warranty) 3 ปี หรือ 100,000แผ่น
ดรัมแม่แบบมีอายุการใช้งาน 100,000แผ่น