รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh Aficio MP C2030

- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20/25 หน้า/นาที ทั้งขาวดำและสี
- รองรับกระดาษได้หนาถึง 256 แกรม
- ความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดำ 41 หน้า/นาที และสี 26 หน้า/นาที
- ประกอบด้วยลูกดรัมถึง 4 ลูก
- มีระบบควบคุมบริหารจัดการตัวเครื่องผ่านทางเว็บ
- ทราบต้นทุนการทำงานลูกค้าแต่ละรายได้ ด้วย Classification mode