รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre-IV C 3370

➢ ฟังชั่นเมนูการใช้งานภาษาไทย
➢ รองรับกระดาษหนาสุดได้ถึง 300 gm
➢ รองรับไซส์ใหญ่ 13 x 19 นิ้ว
➢ ให้ความละเอียดของงานได้ถึง 1,200 x 2,400 dpi
➢ ความเร็ว 50-55 แผ่นต่อนาที
➢ เหมาะสำหรับงานป้าย สติ๊กเกอร์สลากสินค้า นามบัตร

คุณสมบัติเพิ่มเติมเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre IV C3370
คุณสมบัติเด่นๆ มีดังนี้

1. การถ่ายเอกสาร
เทคโนโลยีในการทำภาพที่ทำให้ได้เอกสารที่มีความคมชัดด้วยความละเอียด 1,200x2,400 จุดต่อตารางนิ้วพร้อมผง หมึกพิเศษ EA-Eco Toner ความเร็วในการอุ่นเครื่องเพียง 28 วินาทีเท่านั้น การรวมหน้าเอกสารหลายหน้าให้อยู่ในหน้าเดียวพร้อมทำเป็นรูปเล่ม

2. การพิมพ์เอกสาร
พิมพ์เอกสารด้วยความเร็วสูงสุดถึง 55 หน้าต่อนาทีสาหรับเอกสารขาวดำ และ 50 หน้าต่อนาทีสำหรับเอกสารสีพร้อมด้วยความละเอียดในการทำภาพ 1,200x2,400 จุดต่อตารางนิ้ว พิมพ์เอกสารในรูปแบบไฟล์ DocuWorks, PDF และ TIFF ได้โดยไม่ต้องใช้ไดรฟ์เวอร์ การตั้งเวลาการพิมพ์งาน การพิมพ์แบบเข้ารหัส การพิมพ์งานผ่านเครื่อง Macintosh โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์ PostScript การรวมหน้าเอกสารหลายหน้าให้อยู่ในหน้าเดียวพร้อมทำเป็น
รูปเล่ม การพิมพ์งานเอกสารที่เก็บอยู่ใน USB Flash Drive โดยตรง

3. การสแกน
สามารถสแกนเอกสารด้วยความเร็ว 70 หน้าต่อนาที ทั้งเอกสารสีและเอกสารขาวดำ การส่งเอกสารสแกนไปยังผู้รับหลาย ๆ ปลายทางและการกระจายเอกสารแบบอัตโนมัติ นวัตกรรมของคุณลักษณะของการสแกนแบบใหม่ Store & Send Link การแบ่งไฟล์ด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว รองรับการทำงาน LDAP Lookup การแสดงตัวอย่างงานสแกนก่อนการดำเนินกระบวนการทำงานอื่นๆ ต่อไป การสแกนเอกสารสาหรับเก็บลงบน USB Flash Drive โดยตรง

4. แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)
ความละเอียดในการสแกนสูงถึง 600 จุดต่อตารงนิ้ว การป้องกันแฟกซ์ขยะ แฟกซ์ไร้กระดาษ

5. อื่นๆ
ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติสามารถรองรับปริมาณกระดาษได้ถึง 110 แผ่น สามารถบรรจุปริมาณกระดาษได้มาก – มาตรฐาน 2,090 แผ่น (สูงสุด 4,120 แผ่น) อายุการใช้งานที่นานของหมึกและดรัม ทำให้สามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Secure Watermark ) ป้องกันการทาสาเนาเอกสารสำคัญ (อุปกรณ์เสริม) การออกแบบหน้าจอเมนูการใช้งานใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจอสี ระบบสัมผัสแบบ WVGA TFT สามารถติดตั้งอุปกรณ์เข้าเล่มได้หลากหลายและอุปกรณ์ป้อนกระดาษ