รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera KM-2050

1. ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว    
2. ความเร็วพิมพ์ขาวดำ 20 หน้า/นาที
3. ความละเอียดในการสแกน 600 จุด/นิ้ว    
4. เวลาพิมพ์แผ่นแรก 5.5 วินาที
5. ความจุกระดาษ 650 แผ่น
6. รองรับงานพิมพ์ได้ 30,000 หน้า/เดือน    
7. หน่วยความจำมาตราฐาน 64 MB    
8. หน่วยความจำสูงสุด 256 MB