รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสารสี Sharp MX 2640
 
 1. ความเร็วในการพิมพ์: 26 แผ่น ต่อนาที
 2. ขนาดกระดาษสูงสุด: A3
 3. ความจุ หน่วยความจา:1GB, 2GB
 4. ฟังก์ชัน: Print / Copy / Scan / Fax
 5. พื้นที่สูงสุด: A3
 6. ขนาดต้นฉบับสูงสุด: A3
 7. ความละเอียดในสแกน: 1200*1200dpi
 8. ช่วงซูม: 25-400%
 9. เวลาคัดลอกแรก: color:7.1s/black:4.6s
 10. เวลาอุ่นเครื่อง: 25s
 11. ขนาด: 965.2*641.1*762m
 12. ถ่ายเอกสารสี / พิมพ์เอกสารสี ระบบเน็ตเวิร์ค / สแกนสี ระบบเน็ตเวิร์ค /ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล / แฟกซ์ ( อุปกรณ์เสริม )
 13. หน้าจอการใช้งานแบบ 7” LCD ระบบสัมผัส แบบ WVGA
 14. ชุดป้อนกระดาษต้นฉบับ รองรับสูงสุด 1,000 แผ่น พร้อมระบบถ่ายหน้า-หลังอัตโนมัติ
 15. ถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์สาเนาสองหน้าได้ ด้วยระบบ Duplex Copying
 16. สามารถถ่ายเอกสารต้นฉบับ A5R ( 5”x8”) – A3 (11”x17”) + กระดาษยาว(แบนเนอร์) 1.2 เมตร