รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TASKalfa-2201

1. ชนิดเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งโต๊ะพร้อมตู้รองเครื่องแบบล้อเลื่อน 
2. หน่วยความจำ 256 MB (HDD Not Available)
3. ความละเอียดในการสแกน ขาวขดำ Scanning Resolution 600 x 600 dpi
4. ความละเอียดในการพิมพ์ Printing Resolution 600 x 600 dpi
5. เฉดสเกล Halftone 256 shades of gray scales
6. อุ่นเครื่อง น้อยกว่า 18.8 วินาที (220V to 240V, Room temperature: 20?C)
7. ขนาดกระดาษต้นฉบับ A5(5.5 x 8.5") - A3 (11 x 17")
8. ขนาดกระดาษสำเนา ใหญ่สุด A3, 11 x 17" คุณสมบัติ ย่อ-ขยาย 25% - 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
9. ความหนากระดาษสำเนา ในถาด 64 - 105 gsm ,Bypass tray 64 - 105 gsm
10. ถ่ายเอกสารแผ่นแรก 5.7 วินาที 
11. ถาดกระดาษความจุรวม 700 แผ่น (ถาด 1+2 ความจุถาดละ 300 แผ่น + Bypass tray ความจุ 100 แผ่น)
12. ถาดเสริม ถาดที่ 3-4 ความจุถาดละ 300 แผ่น(ซื้อเพิ่มได้)