รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre 5230

1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์
2. ประสิทธิภาพการรองรับงาน 100,000 แผ่น/เดือน
3. สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
4. สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 38 gsm – 215gsm (แล้วแต่ช่องทางป้อนกระดาษ)
5. มีความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 30 แผ่นต่อนาที (A4)
6. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 4.3 วินาที (A4)
7. ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 45 วินาที
8. มีหน่วยความจำ 256 MB HDD 40 GB
9. Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX
10. ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
11. สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
12. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi
13. ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi
14. อัตราการย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
15. สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
16. สำรองคิวงานได้
17. การกำหนดรหัสผู้ใช้ได้
18. ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาด ถาดละ 500 แผ่น (80 gsm)
19. ช่องป้อนมือ Bypass 100 แผ่น